I zdravotně postižení lidé chtějí pracovat. Vytvořit pro ně volná místa se vyplatí

hendikepŘada lidí se zdravotním postižením (OZP) má snahu najít uplatnění na trhu práce. Přestože zákon práci v invalidním důchodu nijak neomezuje, najít vhodné zaměstnání je pro hendikepované stále složité.

Podle výběrového šetření pracovních sil tvoří podíl zdravotně postižených 7 % populace ČR v produktivním věku, což odpovídá téměř půl milionu lidí. Míra zaměstnanosti v této skupině však dosahuje pouhých 23 % a to i přes skutečnost, že se většina OZP snaží nebo alespoň v minulosti snažila nějaké vhodné místo najít. Zdravotně postižení lidé zájem pracovat mají, mnohdy jsou i slušně kvalifikovaní, přesto se jim většinou najít práci nedaří. Zvýšit motivaci zaměstnavatelů k příjímání lidí se změněnou pracovní schopností se proto snaží i stát.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Stát se snaží zlepšit postavní OZP na trhu práce pomocí metody cukru a biče. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci musí dát ze zákona práci zdravotně postiženým. Jejich podíl má činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Z této povinnosti se nicméně může zaměstnavatel “vykoupit” například odvody do státního rozpočtu nebo odebíráním výrobků a služeb přímo od podnikajících osob se změněnou pracovní schopností. Za neplnění této povinnosti samozřejmě hrozí sankce v podobě pokuty až do výše jedhoho milionu korun.

Na druhou stranu stát nabízí prostřednictvím ÚP dotace ve formě příspěvku na vytváření chráněných míst nebo na úhradu provozních a mzdových nákladů. Navzdory snahám ochránkyně lidských práv navíc umožňuje zdravotně postiženým vyplácet nižší mzdy než řadovým zaměstnancům. Zaměstnavatele se stát snaží motivovat také možností získat za každého zaměstnance se změněnou pracovní schopností slevu na dani z příjmu až 60 000 ročně.

Obavy zaměstnavatelů, že k ukončení pracovního poměru s OZP je potřeba souhlasu nějakého úřadu jsou již řadu let liché. Zákoník práce od roku 2004 negarantuje v tomto směru zdravotně postiženým žádnou zvláštní ochranu. Výpověď mohou dostat ze zákonem daných důvodů stejně jako ostatní zaměstnanci. Nic nebrání ani tomu zaměstnávat zdravotně postižené na dobu určitou.

Česká republika se momentálně díky nízké míře nezaměstnanosti potýká s vysokou poptávkou firem po kvalifikované pracovní síle. Prozatím se v nabídkách volných pracovních míst vhodných pro OZP nejčastěji inzerují pozice administrativních pracovníků, telefonních operátorů, ochrany a ostrahy objektů (vrátných) nebo uklízeček. Vzhledem k situaci na trhu práce je pravděpodobné, že si stále více zaměstnavatelů začne uvědomovat potenciál mnohdy stejně i lépe kvalifikovaných lidí se zdravotním postižením a tato nabídka se bude časem rozšiřovat o další pozice.

Nabídky práce vhodné pro osoby se změněnou pracovní schopností si můžete prohlédnout i na našem serveru. Uvažujete-li o tom, že dáte ve své firmě šanci osobě se sníženou zdravotní způsobilostí, můžete si u nás podat inzerát a oslovit tak případné zájemce.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *