Při odchodu ze zaměstnání dostanete zápočtový list. O pracovní posudek musíte požádat

sondageMáte pocit, že jste pro zaměstnavatele, u kterého končíte, odvedli kus poctivé práce? Napadlo vás, že by bylo dobré, aby o tom věděl i váš přístí šéf? Pak nezapomeňte při ukončení pracovního poměru požádat o vydání pracovního posudku. Ve většině případů po vás na pracovních pohovorech posudek z bývalého zaměstnání chtít nebudou, nicméně pokud k životopisu přiložíte kladné hodnocení z předchozí práce, určitě vám to neublíží. Každé plus se při hledání nového zaměstnání může hodit.

Pracovní posudek

Požádáte-li svého zaměstnavatele o vydání pracovního posudku, je povinen vaší žádosti do patnácti dní vyhovět. Vydat vám jej však musí nejdříve dva měsíce před ukončením pracovního poměru. To je doba, která se shoduje s obdobím, které u něj strávíte po výpovědi ve výpovědní lhůtě. Pokud byste tedy chtěli vystavit posudek dříve, zaměstnavatel takovou povinnost nemá.

V pracovním posudku musí zaměstnavatel uvést pouze skutečnosti týkající se vašeho pracovního poměru u něj. Rozhodně mu nepřísluší v posudku hodnotit váš případný přínos pro budoucího zaměstnavatele. Mělo by tedy jít výhradně o hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jakékoliv jiné hodnocení může zaměstnavatel v posudku uvést pouze s vaším souhlasem.

Ačkoliv by znění zákona (zaměstnanavatel je povinen vydat posudek zaměstnanci) mohlo svádět k doměnce, že bývalý zaměstnanec už na vydání posudku nárok nemá, není tomu tak. Vydání posudku není časově omezeno a zaměstnanec o něj může požádat klidně i několik let po ukončení pracovního poměru. Tento výklad je podepřen rozhodnutím nejvyššího soudu. Takže pokud vám bývalý zaměstnavatel odmítne posudek vydat, nebojte se jej na to upozornit. Případně můžete vymáhat vydání posudku soudní cestou.

Zápočtový list

Na rozdíl od posudku je vydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) povinností každého zaměstnavatele. Tento dokument musí obsahovat zákonem dané údaje:

 • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
 • druh konaných prací,
 • dosaženou kvalifikaci,
 • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
 • zda ze zaměstnancovy mzdy byly prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
 • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Bez souhlasu zaměstnance by zápočtový list neměl obsahovat nic jiného. Neměly by v něm být tedy uvedeny ani důvody ukončení pracovního poměru nebo jakékoliv jiné hodnocení zaměstnance.

Může se stát, že ve svém posudku nebo zápočtovém listu najdete věci, které se vám nebudou líbit a nemusely by se líbit ani vašemu budoucímu zaměstnavateli. Pokud máte pocit, že se uvedené informace nezakládají na pravdě, můžete se samozřejmě bránit. Zaměstnavatel má povinnost uvádět pouze pravdivé údaje. Podle zákona máte tři měsíce na to soudně požadovat úpravu těchto dokumentů v případě, že s jejich zněním nesouhlasíte.

S hledáním nového místa můžete začít na našem serveru. Prohlédněte si naši nabídku volných pracovních míst nebo si podejte inzerát s poptávkou po novém zaměstnání.


Komentáře

 • Jana Muchová

  říká:

  dobrý den, zaměstnavatel uvádí v zápočtovém listu dobu zaměstnání od -do , aniž by dál bylo uvedeno o kolik dnů se jedná číslicí a slovně. Je to tak dostačující? Jednalo se o zaměstnání přesně tří měsíců v daném roce. Děkuji za odpověď.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *