Zabrání nový katastrální zákon podvodům při převodech nemovitostí?

nemovitostJakmile vejde za pár dní v platnost nový občanský zákoník, bude vlastnické právo k nemovitosti zapsané v katastru považováno za skutečný právní stav dané věci. Oproti dosud platné právní úpravě, která při nesouladu mezi skutečným stavem a zápisem v katastru upřednostňuje spíše práva skutečného vlastníka, bude nově více chráněn právě nabyvatel nemovitosti, který jednal v dobré víře v pravdivost údajů uvedených v katastru nemovitostí.

Objevila se samozřejmě spousta nesouhlasných názorů, podle kterých nová úprava nahrává podvodníkům a okrást majitele nemovitostí tak bude díky ní snazší. Zabránit tomu, aby byla nová právní úprava zneužívána k podvodům, má povinnost katastrálního úřadu informovat všechny účastníky řízení o prováděných změnách.

Katastrální úřad bude informovat všechny účastníky řízení

Většina podvodů při převodech nemovitostí byla prováděna přes zmocněnce, kteří na základě falešných plných mocí zastupovali vlastníka nemovitosti, jehož pomocí dalších falešných dokumentů (kupní smlouva apod.) následně okradli, aniž by měl o celém procesu sebemenší tušení.

Nově bude mít katastrální úřad povinnost informovat o zahájení i ukončení řízení i samotného vlastníka. Tímto opatřením v novém katastrálním zákoně chtějí naši poslanci takovým podvodům zamezit.

Nový občanský zákoník tak počítá s tím, že byl vlastník informován minimálně o změně práva zapsaného v katastru a dává mu možnost se bránit. Po doručení informace má měsíc na to, aby na katastrálním úřadě podal žádost o zanesení tzv. poznámky spornosti. V následujících dvou měsících se musí obrátit na soud s žádosti o výmaz neplatného zápisu a tuto skutečnost na katastru doložit. Pokud tak neučiní, bude poznámka vymazána. To by bylo mrzuté. Právě díky této poznámce nemůže být nemovitost převedena na dalšího kupce, respektive ten by nemohl tvrdit, že nemovitost kupoval v dobré víře, že stav uvedený v katastru byl pravdivý.

Co když žádná informace nedorazí?

Samozřejmě může nastat situace, kdy vlastník nemovitosti řádně informován nebyl, například z důvodů, že katastrální úřad neměl k dispozici aktuální kontaktní údaj. V tomto případě se lhůta na podání žádosti prodlužuje až na tři roky. Prakticky to znamená, že úplnou jistotu platnosti zápisu má kupující až po uplynutí této doby. Pokud kupujete nemovitost (nabídky si můžete prohlédnout i v naší inzerci nemovitostí), nespoléhejte jen na zápis v katastru. Můžete prodávajícího požádat o předložení smlouvy na základě které ji nabyl on. Pokud jste takovou smlouvu neviděli nebo byla z nedávné doby, počítejte i s možností, že vaše vlastnická práva může někdo v průběhu následujících tří let soudně napadnout.

V souvislosti s výše uvedeným doporučuji, aby si každý vlastník alespoň jednou za tři roky zkontroloval co se s jeho nemovitostí děje. Nahlédnout do katastru můžete online. Bude vás to stát jen trochu času a nepřijdete o možnost se účinně bránit případným podvodům. Tři roky od provedení zápisu je totiž nejzazší lhůta, kdy se můžete domáhat svých práv a bránit se proti převodu na jiného vlastníka. Po uplynutí této lhůty budete mít prostě smůlu a pokud nový vlastník kupoval v dobré víře v pravdivost zápisu, nemovitost už zpět nezískáte.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *