Za darovanou nemovitost si od letoška připlatíte

Od roku 2014 sice přestala existovat darovací daň, ale na zdanění darů se samozřejmě nezapomnělo. Darovaná nemovitost je nově nepeněžním příjmem obdarovaného a jako taková podléhá dani z příjmů fyzických osob. Stejně jako u zrušené darovací daně i v tomto případě zůstalo zachováno osvobození pro vaše blízké. Těm tedy můžete darovat nemovitost bez obav z vysokých poplatků do státní pokladny.

Daň z příjmu nebudou platit:

  • Příbuzní v přímé linii (prarodiče – rodiče – děti – vnuci..) a následující příbuzní v linii vedlejší: sourozenci, strýcové a tety, synovci, neteře, manžel/ka a jeho děti i rodiče, manžel/ka dítěte nebo rodiče,
  • osoby se kterými před získáním daru žijete alespoň rok ve společně hospodařící domácnosti.

rdJakýkoliv jiný obdarovaný nešťastník si oproti roku 2013 za získanou nemovitost celkem slušně připlatí. Zatímco vloni byly sazby za darování do hodnoty milion korun 7 % ze základu daně, od letošního roku budou platit fyzické osoby za tyto dary 15 %.

Sazba darovací daně se postupně s hodnotou darované věci zvyšovala a na 15 % se dostala až u darů v hodnotě vyšší než sedm milionů. Dobrou zprávou tedy je, že má-li nemovitost vyšší hodnotu, obdarovaný ušetří. Sazba daně z příjmů totiž zůstává pořád stejná.

Nejčastějšími případy darování nemovitostí vždy byly bezplatné převody mezi příbuznými a dá se očekávat, že na tomto faktu se touto úpravou nic nezmění. V ostatních případech se darování moc nevyplatí a jako lepší varianta se jeví prodej za nějakou symbolickou cenu, protože ten bude ve většině případů od daně z příjmu osvobozen. Sice se nevyhnete dani z nabytí nemovité věci, ta má ale mnohem nižší sazbu a navíc ji zaplatíte jen ze 75 % ceny nemovitosti určené správcem daně  (více v článku o dani z nabytí nemovitosti). Nového zdroje nějakých zásadních příjmů se státní rozpočet tedy zřejmě nedočká.

Odvolání daru

Zajímavá je i úprava nového občanského zákoníku, který rozšířil možnosti dárce na vrácení daru nebo alespoň jeho náhradu. Více-méně nezměněna zůstala možnost požadovat vrácení daru (nově odvolat dar) v okamžiku, kdy se obdarovaný chová k dárci zvláště hrubým způsobem. V takovém případě můžete odvolat dar pro nevděk. Novinkou je možnost odvolat dar pro nouzi. Pokud se dárce dostane do situace, ve které nemá prostředky nutné pro výživu vlastní nebo pro výživu osoby, k jejíž výživě je ze zákona povinen – tedy nejčastěji svých dětí.

Zatímco po nevděčníkovi můžete požadovat vrácení celého daru, u odvolání daru pro nouzi se vrácení nemovitosti asi nedočkáte. Zákon ukládá povinnost obdarovanému poskytnout prostředky pouze v rozsahu nutném pro zajištění výživy. Poslední důležitou novinkou je možnost žádat vrácení daru pro nevděk i pro dědice dárce. Nejpozději však do jednoho roku od jeho smrti.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *