Výpovědní doba trvá dva měsíce. Může ale být i delší

výpovědní dobaDostat výpověď jistě není nic příjemného. Zvlášť v dnešní době. Zaměstnavatel vás sice nemůže vyhodit jen tak pro nic za nic, výpověď můžete dostat pouze ze zákonných důvodů, nicméně stát se to může. Abyste se mohli s rozvázáním pracovního poměru lépe srovnat, není jej možné ukončit okamžitě (až na výjimky jako je zvláště hrubé porušení pracovních povinností). Dostanete trochu času navíc, ve kterém můžete začít hledat nové zaměstnání a připravit se na konec toho stávajícího.

Výpovědní doba

Při výpovědi končí pracovní poměr až uplynutím výpovědní doby. Ta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Její délku si můžete domluvit v pracovní smlouvě, ale nesmí být kratší než dva měsíce. Také nesmí být domluvena jiná výpovědní doba pro případ výpovědi dané zaměstnancem a pro případ, že výpověď vám dá zaměstnavatel. Pro oba musí být prostě stejně dlouhá.

Jedinou výjimkou, kdy je možné podat výpověď bez výpovědní doby, je převod práv a povinností na jiného zaměstnavatele. Pokud vaši firmu například koupí někdo jiný, dostane ji samozřejmě i se všemi zaměstnanci. Zaměstnanec má ale právo svobodné volby v rozhodnutí pro koho chce nebo nechce pracovat. Pokud zaměstnanec podá výpověď z tohoto důvodu, žádnou výpovědní dobu dodržet nemusí. Jeho pracovní poměr skončí dnem převodu na nového majitele, respektive den předem.

Konec výpovědní doby

Konec výpovědní doby nemusí záležet na původní dohodě nebo zákonem stanovených dvou měsících. Můžete sice počítat, že při výpovědi končíte za dva měsíce, existují ale situace, které výpovědní dobu prodlužují. Jednak si můžete sami smluvně dohodnout její prodloužení, ale hlavně výpovědní doba neběží zaměstnancům v tzv. ochranné době. Pokud tedy onemocníte, otěhotníte nebo například nastoupíte na mateřskou/rodičovskou dovolenou, může se díky tomu váš zaměstnanecký poměr i výrazně prodloužit nad rámec původně stanoveného konce výpovědní lhůty.

V průběhu výpovědní doby vám musí zaměstnavatel poskytnout volno potřebné pro hledání nové práce. Potřebujete-li se zúčastnit pracovního pohovoru, máte nárok na půl volného dne v jednom týdnu. Jestliže jste byli propuštěni z organizačních nebo zdravotních důvodů, půjde dokonce o volno placené. Pokud jste se tedy ocitli v podobné situaci je dobré toho naplno využít. Začít samozřejmě můžete s nabídkami práce na našem serveru. Zdarma si také můžete podat inzerát s poptávkou po požadované pozici.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *