Víte, kdy vám může zaměstnavatel nařídit výkon jiné práce?

Druh práce a místo jejího výkonu musí být uvedeno v pracovní smlouvě. Sjednaný obsah pracovního poměru je možné změnit pouze na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Taková změna musí být provedena písemně právě úpravou pracovní smlouvy. Obecně tedy platí, že převedení na jinou práci není bez souhlasu zaměstnance a úpravy pracovní smlouvy možné.

Existuje ale několik výjimek, kdy zaměstnavatel své podřízené přeřadit na jinou práci může, a to dokonce i bez jejich souhlasu. V některých případech vám výkon jiné práce nařídit dokonce i musí.

praceZaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci v následujících případech:

 • Pokud není zaměstnanec zdravotně způsobilý k výkonu své práce. Samozřejmě je nutný lékařský posudek, který to potvrzuje.
 • Na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku.
 • Jestliže je to nutné v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním. Také v tomto případě na základě rozhodnutí lékaře nebo příslušného orgánu.
 • Pokud se jedná o těhotnou ženu, kojící ženu nebo matku do devíti měsíců po porodu vykonávající práci, kterou vzhledem ke svému stavu dělat nesmí. Na žádost takové zaměstnankyně jí musí přidělit jinou práci i v případě, že nechce pracovat v noci.

Jestli zaměstnanec nemůže být na jinou práci přeřazen, protože pro něj prostě zaměstnavatel jinou práci nemá, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci náhrada ve výši jeho průměrné mzdy. V případě, že nejste zdravotně způsobilý k výkonu své práce a podle lékaře by mohlo jít o dlouhodobou záležitost, může s vámi zaměstnavatel dokonce pracovní poměr rozvázat, nenajde-li pro vás jiné uplatnění.

Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci v následujících případech:

 • Pokud mu dal výpověď z důvodů uvedených v §52 zákoníku práce písm. f) a g), takže zejména pro závažné porušování pracovních povinností, pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky.
 • Pokud bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení v souvislosti s vykonávanou prací.
 • Jestliže zaměstnanec dočasně nesplňuje předpoklady pro výkon práce stanovené zvláštními právními předpisy.
 • V případě akutní potřeby pro odvrácení mimořádné události.

Ve všech výše zmiňovaných případech musí zaměstnavatel vždy přihlížet ke zdravotnímu stavu zaměstnance, jeho schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. To znamená převést jej jen na takovou práci, která bude těmto kritériím odpovídat.

Převedení není přeložení

Přeložení znamená, že byste měli svou práci vykonávat na jiném místě než máte určeno v pracovní smlouvě. Nic takového vám zaměstnavatel proti vaší vůli nařídit nemůže. Jedinou možností k přeložení je váš souhlas s novým místem výkonu práce.

Zaměstnavatel vás může chtít převést na jinou práci i z jiných důvodů. Nařídit vám to ale nesmí. Pokud nebudete souhlasit, můžete trvat na náplni práce sjednané před nástupem do zaměstnání. Takové rozhodnutí ale skrývá reálné (a pravděpodobně i značně vysoké) riziko, že vás zaměstnavatel v nejbližší budoucnosti propustí.

Pokud nejste spokojeni se svým zaměstnáním a rádi byste jej změnili, můžete si u nás zdarma podat inzerát s poptávkou po práci nebo si prohlédnout aktuální nabídku volných pracovních míst.


Komentáře

 • Košík

  říká:

  Zaměstnavatel by si měl především uvědomit, jestli se je pracovník k výkonu jiné práce způsobilý (fyzicky, psychicky) jestli má potřebné znalosti a jestli vůbec chce. Pokud pracovník nebude mít motivaci, bude takové násilné přeložení velkým mínus pro firmu. Pokud se obě strany dohodnou, proč ne.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *