Vedlejší ujednání při kupní smlouvě na nemovitost

nemovitostKupní smlouvou se prodávající zavazuje předat prodávanou věc za sjednanou cenu do vlastnictví kupujícího. Obsahem této smlouvy mohou být, kromě zákonem stanovených náležitostí, také vedlejší ujednání, která dále zpřesňují podmínky prodeje. Vedlejší ujednání ke kupní smlouvě obecně nevyžadují písemnou formu. Jejich uplatňování při sporu pouze na základě ústní dohody by ale bylo minimálně problematické.

Písemnou podobu musí mít vedlejší ujednání ke kupní smlouvě pouze v případě, že je budete vkládat jako věcné právo na katastr. Všechna níže uvedená ujednání jsou uvedená přímo v novém občanském zákoníku a jedná se právě o ta, která lze zapsat jako věcná práva do katastru nemovitostí.

Výhrada vlastnického práva

Ujednání, podle kterého kupující nabude vlastnické právo k nemovitosti až po zaplacení celé smluvené částky.

Výhrada práva zpětné koupě (nebo zpětného prodeje)

Ujednání, podle kterého má kupující povinnost na požádání převést nemovitost zpět na prodávajícího oproti kupní ceně. U zpětného prodeje platí to samé jen naopak. Kupujícímu stačí požádat prodávajícího o vrácení kupní ceny a nemovitost převést zpět na něj. Není-li ve smlouvě uvedeno něco jiného, platnost ujednání je deset let.

Výhrada předkupního práva

Pokud se kupující rozhodne v budoucnu nemovitost prodat, musí ji podle tohoto ujednání nejdříve nabídnout prodávajícímu. Pokud ten na nabídku nepřistoupí, předkupní právo zaniká.

Výhrada práva lepšího kupce

Po dobu jednoho roku se na základě tohoto ujednání může prodávající rozhodnout, že si nemovitost vezme zpět a prodá ji jinému (lepšímu) kupci. Kupující ji musí na základě tohoto rozhodnutí vrátit a získá zpět kupní cenu.

Ujednání o koupi na zkoušku

Podle tohoto ujednání má kupující rok na to, aby se rozhodl, jestli kupovanou nemovitost vůbec chce. Do uplynutí této lhůty ji může kdykoliv vrátit. Platí, že neodmítne-li ji ve zkušební lhůtě, koupi schválil.

Snad až na výhradu předkupního práva se ve všech případech jedná o vedlejší ujednání, která se v praxi budou uplatňovat jen stěží. Takové výhrady, navíc zapsané v katastru nemovitostí, stavějí vždy jednu ze stran obchodu do velmi nevýhodné pozice. Lze si jen těžko představit, že při koupi nemovitosti určené k bydlení někdo podepíše smlouvu s vedlejším ujednáním, které v podstatě znamená, že o nemovitost může kdykoliv přijít.

Stejně tak v případě prodávajícího u výhrady práva zpětného prodeje nebo koupě na zkoušku bude platit, že nemovitost raději prodáte někomu, kdo vám ji nemůže na základě ujednání kdykoliv ve stanovené lhůtě vrátit zpět. Výhrada vlastnického práva se jeví díky v praxi využívané úschově peněz, která zaručuje bezpečný převod nemovitosti a peněz, taky celkem nadbytečná.

Každopádně sjednat si tyto výhrady v kupní smlouvě můžete. Možná při některých obchodních transakcích s nemovitostmi výše uvedená ujednání svůj smysl mají. Pokud vás napadá praktický a pro obě strany přijatelný způsob jejich využití, neváhejte se s námi podělit v komentářích pod článkem.

Chystáte se prodat svou nemovitost? Nabídněte ji našim uživatelům. Inzerát si u nás můžete podat zdarma.

Chystáte se koupit nemovitost? Přečtěte si:


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *