ÚP zmírnil požadavky pro žadatele o příspěvek na dojíždění za prací. Dosáhne na něj více lidí.

Od dubna letošního roku poskytuje Úřad práce svým dlouhodobě nezaměstnaným klientům v několika vybraných krajích ČR příspěvek na dojíždění za prací. Nejčastější výše příspěvku je podle ÚP 1500 Kč. Nicméně i přes údajně značný zájem byla tato podpora do konce června poskytnuta pouhým 21 žadatelům, protože řada z nich nesplňovala podmínky pro jeho přiznání. Tento fakt má být důvodem k úpravě podmínek tak, aby na příspěvek nově dosáhlo mnohem více lidí.

Asi nejzásadnější změnou, která se dotkne největšího počtu žadatelů, je zkrácení doby evidence na ÚP nutné k přiznání příspěvku. Na rozdíl od původního minimálně 1 roku v evidenci nyní mohou o příspěvek žádat všichni klienti, kteří jsou nezaměstnaní alespoň 5 měsíců. Žádost si mohou podat také uchazeči, kteří jsou bez práce kratší dobu, pokud o zaměstnání přišli z důvodu hromadného propouštění. Nově také klienti, kteří jsou v evidenci kratší dobu, a kterým není možné zprostředkovat zaměstnání v místě bydliště kvůli jejich zdravotnímu stavu, nedostatečné praxi nebo péči o dítě.

Kromě uchazečů o zaměstnání z Ústeckého, Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Karlovarském kraje si o příspěvek mohou od července zažádat i klienti ÚP v Královehradeckém kraji. Stále ale platí, že kromě žadatelů z Moravskoslezského kraje není možné žádat o příspěvek na dojíždění za prací do zahraničí.

Žádost je nutné podat ještě před nástupem do zaměstnání a doložit k ní pracovní smlouvu, ze které bude patrná adresa místa výkonu práce a jaký pracovní poměr byl uzavřen. Příspěvek dostanou pouze žadatelé, kteří uzavřou pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 6 měsíců (dříve 1 rok) s místem výkonu práce v obci mimo své bydliště. Příspěvek nebude poskytnut žadatelům, kteří již u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících pracovali nebo mají dluhy. To znamená, že k žádosti bude nově nutné doložit i potvrzení o bezdlužnosti.

Poslední novinkou je povolená výše příjmu v novém zaměstnání. Zatímco do července si mohli podat žádost pouze uchazeči, kteří si díky nové smlouvě nepřišli na více než je průměrná mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Momentálně už bude příspěvek poskytován všem klientům ÚP, kteří se svou mzdou vlezou do 1,5 násobku této průměrné mzdy.

Příspěvek na dojíždění

Výše příspěvku se pohybuje mezi 1 000 a 3 500 korunami měsíčně a je závislá na vzdálenosti, kterou bude žadatel za prací dojíždět (viz tabulka výše). U dojezdové vzdálenosti do 10 kilometrů vzniká nárok na příspěvek 1000 korun pouze v případech, kdy mezi místem bydliště a pracovištěm neexistuje spojení veřejnou dopravou. Schválený příspěvek budou ÚP vyplácet maximálně po dobu jednoho roku.

Nabídku volných míst nejen mimo vaše bydliště si můžete prohlédnout i na našem serveru. Pokud se vám podaří najít vhodné zaměstnání, formulář žádosti o příspěvek na dojíždění si můžete stáhnout zde. K dispozici je také na příslušných kontaktních pracovištích ÚP, kde jej vyplněný odevzdáte.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *