U pracovního pohovoru raději nelžete. Mohlo by vás to stát peníze

SoudUvedli jste někdy v životopise nepravdivou informaci? Ještě vloni to mohlo znamenat, že by na vás byl šéf naštvaný, přinejhorším byste přišli o práci. Od letošního roku se ale může stát, že vás kvůli tomu poženou k soudu. Za výsledek jednání, která předcházejí uzavření smlouvy, až do letošního roku nebyl nikdo zodpovědný. A pak přišel nový občanský zákoník…

Předsmluvní odpovědnost

Tato novinka v občanském zákoníku by měla ochránit smluvní strany v situacích, kdy jednání o pracovní pozici už jsou ve finále a obě strany se důvodně domnívají, že jsou domluvené. Prostě máte pocit, že už stačí jen podepsat pracovní smlouvu a v tomto okamžiku najednou jedna ze stran couvne.

“Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.”

V praxi to může znamenat, že na vás zaměstnavatel vysoudí ušlý zisk, o který přišel za dobu, než si našel jiného zaměstnance na pozici, na kterou už počítal s vámi. Nebo naopak – vy můžete požadovat například ušlou mzdu, pokud nový zaměstnavatel na poslední chvíli přijal někoho jiného. Přitom už jste byli domluveni. Vy jste kvůli novému místu zrušili nebo odmítli jiný zaměstnanecký poměr a zůstanete bez peněz. Můžete rovněž požadovat i úhradu nákladů, které vám díky takovému jednání vznikly. Pokud jste se například za novou prací stěhovali nebo si nakoupili nějaké pracovní pomůcky, tak takové porušení dohody docela naštve a už asi bude stát za to se bránit.

Předsmluvní informační povinnost

Při jednání o novém pracovním místě se obě strany snaží získat informace důležité pro jejich rozhodnutí. Pokud některá ze stran bude lhát nebo takové informace zatajovat, porušuje tím informační povinnost, kterou jí nově ukládá zákon.

“Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.”

Porušení informační povinnosti v průběhu jednání o pracovní pozici může být bráno jako porušení předsmluvní odpovědnosti. Jak je uvedeno výše, za to je možné vymáhat ušlý zisk. Můžete například budoucímu zaměstnavateli nepravdivě vylíčít některé své dovednosti a on vás na základě takové informace přijme. Trochu si poupravit životopis přece není nic až tak výjimečného. Jakmile se ale provalí, že to nebyla tak úplně pravda a pokud tím zaměstnavateli vznikne nějaká škoda, počítejte s tím, že nově ji na vás může vymáhat. Za své jednání jste prostě odpovědní už před podpisem smlouvy.

Závěrem

Snaha je to jistě chvályhodná, ale napadá mě minimálně jeden způsob, jak může zaměstnavatel poměrně lehce předsmluvní odpovědnost obejít (a jsem si téměř jist, že u nás se přijde i na další). Pokud bude mít obavy, že byste jej mohli žalovat o ušlou mzdu tak vás prostě přijme. No a hned druhý den vás může zase propustit, protože ve zkušební době je to možné naprosto bez důvodu. Z tohoto pohledu pak předsmluvní odpovědnost ztrácí trochu smysl, nemyslíte?

Hledáte-li novou pracovní příležitost, určitě si nezapomeňte prohlédnout nabídku volných míst na našem serveru. Pokud naopak potřebujete nové zaměstnance podejte si u nás inzerát a oslovte svou nabídkou i naše uživatele.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *