Švarcsystém – nepracujete náhodou nelegálně?

Mezi inzercí se stále najde nejedna nabídka práce, ve které je podmínkou pro uchazeče vlastnictví živnostenského listu. To samozřejmě může být v některých případech v naprostém pořádku. Jen se od tohoto roku nesmí jednat o tzv. závislou práci. Od ledna 2012 je švarcsystém opět zakázán a jeho praktické používání stíháno a trestáno. Jen letos má být provedeno na 200 000 kontrol.

Nelegální práce

Aby mohl stát účinně bojovat za vyšší výběr prostředků pro státní pokladnu, musely se trochu poupravit případně doplnit stávající zákony.

V § 2 Zákoníku práce je závislá práce definována takto:

  1. Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
  2. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Podle § 3 téhož zákona závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

To vše znamená, že pokud závislou práci vykonává fyzická osoba mimo pracovněprávní vztah, jedná se o nelegální práci. (Definice nelegální práce podle §5 písm. e) Zákona o zaměstnanosti)

Kontroly a postih

V praxi bude inspektory zajímat zejména zda jako živnostník pracujíci pro firmu:

  • vystupujete jejím jménem. Např. ve vztahu ke třetím stranám používáte razítko firmy na smlouvě nebo v korespondenci apod.,
  • jste v podřízeném vztahu se svým „zaměstnavatelem“. Jako OSVČ byste totiž měli být rovnocenný partner v obchodněprávním vztahu,
  • používáte firemní zařízení nebo dokonce pracujete v sídle (pobočce) firmy.

Pokud budete shledáni vinnými z výkonu nelegální práce hrozí vám samozřejmě postih. Jako OSVČ můžete dostat pokutu až 100 000,- Kč. Firma nelegálně spolupracující s OSVČ pak může zaplatit až 10 000 000,- Kč.


Podřízený vztah u OSVČ neexistuje. Jednalo by se o nelegální práci.

Je otázkou, zda má celá tahle legislativní (a následně represivní) akce nějaký obhajitelný význam. Podle odhadů přicházel stát díky legálnímu švarcsystému o miliardy na daních. Dá se předpokládat, že si letos o nějakou tu korunu polepší a vybere více.

Na druhou stranu je pravděpodobné, že díky tomu některé pracovní pozice zanikly bez náhrady. Tato úprava taky nepochybně zvýšila mnoha podnikatelům náklady a v některých případech možná i nad únosnou mez. To určitě rozvoji ekonomiky nijak neprospívá.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na to, že mnohde se určitě nic moc nezměnilo a “zaměstnanci” na živnosťáky pracují dále. Přece víme na co si dát pozor, žijeme v Čechách a všechno se dá obejít ;). Pokud s tím máte zkušenosti, můžete se o ně podělit v komentáři pod článkem.

Adam


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *