Státní podpora bydlení? Hlavně sociální dávky a eko-rekonstrukce

Každý rok stát rozdá na různých dotacích, podporách a úvěrech na bydlení miliardy korun. Více než polovinu této částky tvoří sociální dávky (tzv. příspěvky a doplatky na bydlení). Víte, kdy můžete stát požádat o peníze na nájem, rekonstrukci nebo pořízení vlastního bydlení?

Příspěvky na bydlení

O příspěvek na bydlení může požádat každý vlastník nebo nájemce bytu, kterému nestačí na pokrytí nákladů na bydlení 30 % příjmů (v Praze 35 %) a zároveň je tato část příjmů nižší než státem stanovené průměrné náklady na bydlení.

Například pro člověka bydlícího samostatně v družstevním bytě jsou pro rok 2022 stanovené normativní náklady na bydlení 6.232 korun. Pokud 30 % příjmů takto bydlícího jedince přesáhne tuto částku, na žádnou dávku nedosáhne, i kdyby platil nájem 30.000. Celou tabulku se stanovenými náklady na bydlení pro byty nájemní, družstevní i byty v osobním vlastnictví, si můžete prohlédnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud obě tyto podmínky splňujete, můžete si o přídavek směle zažádat. Měli byste obdržet rozdíl mezi výší nájmu a zmiňovanými 30 % vašich příjmů.

Kromě příspěvku na bydlení existuje ještě sociální dávka zvaná doplatek na bydlení. Jedná se o doplatek do částky na živobytí (životního minima). Pokud vám po uhrazení nákladů na bydlení nezbývá ani životní minimum, máte nárok zažádat si právě o tento doplatek.

Dotace na rekonstrukce

S rekonstrukcí nebo výstavbou RD vám stát pomůže v případech, kdy prováděné úpravy vedou k úsporám ve spotřebě energií. Následující programy poskytují peníze, které musíte využít k předem danému účelu.

  • Nová zelená úsporám. Program zaměřený na úspory energií a obnovitelné zdroje pro majitele rodinných domů. Podpora je určená na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, elektromobilitu a další. Příjem žádostí bude ukončen 30. 6. 2025. Více informací najdete zde.
  • Kotlikové dotace. Dotaci ve výši  až 95 % výdajů (s limitem 130 000) mohou v roce 2022 získat nízkopříjmové domácnosti na výměnu kotlů na pevná paliva (které nesplňují požadované emisní normy) za nový plynový kondenzační kotel, elektrická nebo plynové tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Všichni ostatní mohou dosáhnout na příspěvek až do výše 50 % výdajů. O výzvy k podávání žádostí se starají jednotlivé kraje. Informace o tom, zda je program aktivní zrovna v tom vašem vám tedy podají na patřičném krajském úřadě. Případně můžete průběžně kontrolovat stránky příslušného kraje. Více informací o aktuálních kotlíkových dotacích najdete zde.
  • Další aktuální programy, u kterých lze žádat o dotace (podpora oprav olověných rozvodů vody, podpory související s živelnými pohromami apod.), najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Úvěry na rekonstrukce

Na rozdíl od výše uvedených podpor budete v následujících případech platit vše sami. Stát vám k tomu “jen” poskytne levné úvěry za zvýhodněných podmínek. Peníze mu tak budete muset vrátit

  • Program pro mladé. Půjčka 50 – 750 tisíc korun za zvýhodněných podmínek pro mladé lidi do 40 let, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství nebo pečují o dítě do 15 let. Více informací najdete zde.
  • Panel 2013+. Zvýhodněný úvěr na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Je poskytován až do výše 90 % výdajů a úroková sazba je jednotná pro všechny délky splácení (max. 30 let). Řídí se základní referenční sazbou EU pro ČR, momentálně ve výši 1,98 %. Více informací najdete zde.

Pořízení vlastního bydlení

Od roku 2016 začal stát opět podporovat pořízení bydlení formou výhodného úvěru pro lidi mladší 36 let, kteří mají v péči alespoň jedno dítě do šesti let věku. Aktuálně je okruh žadatelů rozšířen a o půjčku mohou žádat mladí lidé do 40 let, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství nebo pečují o dítě do 15 let. Půjčku ve výši až 3.500.000,- Kč lze využít ke koupi nebo na výstavbu nového bydlení. Více informací najdete zde.

Další formou podpory pořízení vlastního bydlení je příspěvek státu ke stavebnímu spoření. Příspěvek činí 10 % z uložené částky, maximálně ale 2 000 Kč ročně. Lidé, kteří splácejí hypoteční úvěr, mohou využít daňové zvýhodnění. Lze si odečíst až 300.000,- Kč z daňového základu za rok.

Pokud se chystáte k rekonstrukci, kupujete byt nebo vám nestačí peníze na nájem, náš stát vám milerád pomůže. Při splnění výše uváděných podmínek stačí požádat o podporu a možná se na vás usměje štěstí.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *