Spoluvlastníci nemovitostí už nemají ze zákona předkupní právo

spoluvlastnictviNový občanský zákoník platí sice již rok, ale platnost některých jeho nařízení byla díky přechodným ustanovením odsunuta. To se týká i zákonného předkupního práva na spoluvlastnický podíl, které tak zaniklo až uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona . Prodej podílu na nemovitosti se tak od letošního roku řídí novými pravidly.

Ještě v loňském roce platilo, že v případě prodeje podílu na nemovitosti – pokud spoluvlastnictví vzniklo před rokem 2014, tedy podle starého občanského zákoníku – měli ostatní spoluvlastníci předkupní právo. To v praxi znamenalo povinnost podat písemnou nabídku na odkup všem ostatním spoluvlastníkům a teprve po uplynutí dvouměsíční lhůty, ve které ani jeden z nich neprojevil zájem, měl majitel možnost svůj podíl prodat někomu jinému. Jedinou výjimkou, která umožňovala se předkupnímu právu vyhnout, byl převod na osobu blízkou.

Od 1.1. 2015 již zákonná povinnost nabízet svůj podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům neexistuje a každý ze spoluvlastníků může se svým podílem nakládat podle své vůle. Majitelům podílů, kteří o předkupní právo na podíly ostatních mají zájem, nezbývá než si jeho existenci prosadit smluvně.

Ani v tomto případě si však zákon neodpustil jednu výjimku. Předkupní právo zůstává zachováno pro případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva při nabytí nemovitosti ovlivnit. V praxi půjde převážně o podíly nabyté z dědictví. Pokud se v období šesti měsíců od takového nabytí nemovitosti rozhodnete svůj podíl prodat, musíte jej přednostně nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Po půl roce už s ním zase můžete naložit jak uznáte za vhodné. To platí i pro bezúplatné převody. V tomto období nemůžete svůj podíl ani nikomu darovat a spoluvlastníci mají právo jej vykoupit za cenu obvyklou.

Na závěr jen podotýkám, že volné nakládání se spoluvlastnickým podílem se netýká vašeho podílu na společných prostorách nebo pozemku patřícímu společenství vlastníků jednotek. Podle nového občanského zákona je tento spoluvlastnický podíl nedílnou součástí bytové jednotky.

Pokud uvažujete o prodeji svého podílu na nemovitosti, můžete si u nás podat inzerát zdarma a nabídnout jej i našim uživatelům.


Komentáře

  • Charles

    říká:

    To jsem ani nevěděl, že se tenhle zákom tak trochu změnil. Děkuji za týhle informace.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *