Slevy na dani a odečitatelné položky: Neplatíte zbytečně vysoké daně z příjmu?

Česká Republika rozhodně nepatří mezi daňové ráje. Přímo ze mzdy každého pracujícího si stát ukrojí na dani a pojištění docela slušnou částku. Další nemalé peníze platíme všichni na daních nepřímých prakticky denně. Zatímco na DPH nebo spotřební dani ušetříte jen stěží, u daně z příjmu existuje hned několik zákonem daných možností, jak odvádět do státní pokladny méně peněz.

Odečitatelné položky

slevy na dani15% daň z příjmu se počítá ze základu daně. Tím je pro většinu zaměstnanců superhrubá mzda (hrubá mzda + pojištění placené zaměstnavatelem). Základ daně je ale možné snížit o zákonem uznané odečitatelné položky. Díky tomu pak bude nižší i vypočítaná a odvedená daň. Základ daně mohou snížit následující výdaje zaměstnance.

Penzijní připojištění
Součet příspěvků, které jste za rok ze svého (nezapočítává se příspěvek státu) zaplatili na penzijní připojištění nebo spoření nad částku 12.000 Kč, si můžete odečíst od základu daně. Maximální částka, o kterou lze daňový základ tímto způsobem snížit, je 24.000 korun.

Životní pojištění
Odečitatelnou položkou jsou také příspěvky na soukromé životní pojištění. Podmínkou je pojištění s výplatou pojistného plnění minimálně až po 60 měsících a zároveň při dosažení 60 let věku pojištěnce. Sjednaná pojistná částka u pojistných smluv pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let musí činit minimálně 40 000 Kč nad 15 let pak 70 000 Kč. Smlouva nesmí umožňovat průběžnou výplatu kapitálové hodnoty. Jestli tyto podmínky splňujete, můžete si od základu daně odečíst nejvýše 24.000 Kč za rok.

Úroky z úvěrů na bydlení
Až 300.000 korun ročně si může odečíst každý, kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Musí se ale jednat o úvěry použité k financování bytových potřeb. Od základu daně se odečítají pouze zaplacené úroky. Vzhledem k tomu, že ty tvoří v prvních letech podstatnou část splátek, půjde zejména v tomto období o nezanedbatelné výdaje, které je možné od základu daně odečíst a ušetřit tak nemalou částku na nezaplacené dani z příjmu.

Dary
Pokud se rozhodnete přispět na charitu, kulturu, sport a další bohulibé a zákonem uznané činnosti, můžete si ročně odečíst až 15 % ze základu daně. Podmínkou je minimální darovaná částka ve výši 2 % ze základu daně nebo v souhrnu alespoň 1000 korun. Odečíst si můžete rovněž darovanou krev a dokonce i darovaný orgán. Krev je oceněna částkou 3.000 Kč za jeden odběr a darovaný orgán částkou 20.000 Kč.

Příspěvky na odbory
Ze základu daně si můžete odečíst i příspěvky pro odborové organizace, jimiž jste členy. Jedná se o částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní), maximálně však do výše 3 000 Kč za rok.

Slevy na dani

Na rozdíl od odečitatelných položek se jedná o částky, o které se snižuje až vyměřená daň. O tyto slevy tedy na dani z příjmu zaplatíte méně. Na základní slevu má nárok každý poplatník (včetně pracujících důchodců) se zdanitelným příjmem. Ročně díky ní státu zaplatíme o 24.840 korun méně. Další peníze můžete ušetřit za nezaopatřenou manželku/manžela, se kterým sdílíte domácnost a jehož příjmy nebyly v daném roce vyšší než 68.000. V takovém případě ušetříte dalších 24.840 korun.

Za jedno vyživované dítě si může jeden z rodičů odečíst 15.204 korun. Za druhé dítě je možné uplatnit slevu 19 404 korun a za třetí a každé další dítě 24 204 Korun. Na děti se zdravotním postižením se sleva zdvojnásobuje . Sleva na dani za vyživované děti jako jediná může skončit jako daňový bonus. V případě, že byste se po odečtu slev od daně dostali do mínusu, stát vám peníze doplatí. To pro ostatní slevy bohužel neplatí. Daň lze snížit také o tzv. školkovné, tedy prokázané náklady na umístění dítěte do školky (nebo jiného předškolního zařízení). Výše slevy je vázána na aktuální výši minimální mzdy. V letošním přiznání je tedy možné odečíst 12.200 Kč.

Pracující invalidé mohou navíc uplatnit slevu od 2.520 korun až do výše 16.140 korun (podle stupně invalidity) za rok. Studenti mají nárok na slevu 4.020 korun.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *