Realitní makléř 2017: vázaná živnost a zkoušky z odborné způsobilosti

Na potřebě zákona upravujícího pravidla realitního podnikání se naši zákonodárci shodli už v roce 2011. Až v lednu 2016 však vláda schválila jeho věcný záměr a Ministerstvo pro místní rozvoj má teď čas do konce roku, aby jednotlivé body rozpracovalo do podoby konkrétních paragrafů a návrhu samotného zákona. Ten pak bude čekat obvyklý schvalovací proces: vláda – parlament – senát – prezident. Se začátkem platnosti nových pravidel na realitním trhu se počítá v polovině příštího roku.

Věcný záměr zákona o realitním zprostředkování si podle zprávy MMR klade za cíl zejména:

„vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování – definovat realitní zprostředkování a subjekty působící na trhu. Specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou a osobní způsobilost. Nastavit dozorové a sankční mechanismy a posílit ochranu práv spotřebitelů.“

Odborná způsobilost makléřů

Nejzásadnější novinkou, kterou zákon přinese, bude fakt, že realitního makléře už nebude moci dělat každý, kdo dosáhl plnoletosti a je svéprávný. Nově se bude jednat o živnost vázanou. To znamená, že realitní makléř bude muset prokázat svou odbornou způsobilost k výkonu této profese, jinak nezíská živnostenské oprávnění. Kvalifikační požadavky na realitní zprostředkovatele tak zřejmě budou nastaveny v podobě stanoveného stupně či druhu vzdělání nebo složení odborné zkoušky. Případně půjde o kombinaci dosaženého vzdělání a absolvování a doložení odborné praxe.

MMR zároveň zřídí veřejnou databázi osob, kterým bylo vydáno osvědčení o odborné způsobilosti. Každý klient realitní kanceláře si tak bude moci na internetu ověřit, zda jedná s patřičně kvalifikovaným realitním makléřem.

Větší ochrana spotřebitelů

Zákon by se měl zaměřit na větší ochranu spotřebitele zejména co se týká jeho peněžních prostředků. Budou nastavena pravidla pro přijímání peněžních prostředků do úschovy realitní kanceláře (např. oddělené účty nebo informační povinnost) a jasně vymezené náležitosti smlouvy o úschově. Peněžní prostředky klientů by měly být zároveň více chráněny i pro případy exekuce nebo insolvence zprostředkovatele. Všichni makléři také budou mít povinnost sjednání pojištění odpovědnosti a minimální limity pojistného plnění.

Aby měla nová pravidla smysl, musí samozřejmě existovat i kontrolní mechanismy. Věcný záměr zákona počítá s dozorem nad činností realitních zprostředkovatelů, který by měly provádět živnostenské úřady a MMR. Za porušování zákonných povinností budou hrozit peněžní sankce.

Smyslem chystaného zákona má být větší ochrana spotřebitele, zvýšení jeho důvěry v realitní zprostředkovatele a snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na realitním trhu. Podle výsledků ankety MMR z roku 2014 vyslovilo nedůvěru ke kvalitě služeb poskytovaných RK přes 60 % lidí a přes 50 % respondentů zhodnotilo své dosavadní zkušenosti s jejich službami jako špatné. Myslíte si, že to chystaný zákon může změnit?


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *