Přišli jste o práci? První pomoc hledejte na úřadu práce.

Víte, jak po ztrátě zaměstnání využít pomoci úřadu práce při hledání nového zaměstnání? Není to tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

V první řadě je nutné požádat úřad práce o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Toho docílíte Žádosti o zprostředkování zaměstnání na kterémkoliv úřadu práce a to klidně již v době před uplynutím výpovědní lhůty vašeho stávajícího zaměstnání.

Můžete také použít elektronickou Žádost o zprostředkování zaměstnání. Výhodou je, že takto snadno doplníte rovnou i elektronickou Žádost o podporu v nezaměstnanosti o shodná data.

Tyto dokumenty si pak vytiskněte. Ověřením správného vyplnění je čárový kód, který se na dokumentech objeví. Na úřad práce ovšem v obou případech musíte osobně. Vyplývá to totiž ze zákona, který prozatím neumožňuje využít plně elektronickou formu registrace do evidence úřadu práce.

Dokumenty potřebné pro zařazení do evidence úřadu práce

Abyste byli do evidence uchazečů o zaměstnání zařazeni bezprostředně po ztrátě posledního zaměstnání, je třeba žádost o zprostředkování zaměstnání doručit úřadu práce nejpozději třetí pracovní den po datu ukončení posledního pracovního poměru.

Na úřad si s sebou vezměte také doklad totožnosti a potvrzení o ukončení pracovního poměru od posledního zaměstnavatele. Pokud už budete mít u sebe zápočtový list, potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění o posledním zaměstnání, vezměte je s sebou taktéž.

Tyto doklady lze nahradit vyplněním tohoto formuláře. Formulář vyplní (stejně jako by v jiném případě vystavil např. zápočtový list) váš poslední zaměstnavatel.

Pokud se do evidence registrujete např. po mateřské dovolené nebo po ukončeném podnikání, bude úřad práce vyžadovat také následující dokumenty:

  • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
  • potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu u osoby samostatně výdělečně činné,
  • potvrzení o ukončené náhradní době – tou může být doba péče o osobu blízkou, zmíněná mateřská dovolená nebo doba plně invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Zdravotní pojištění

Po dobu zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání za vás úřad práce odvádí zdravotní pojištění. To je na rozdíl od sociálního pojištění povinen hradit každý občan ČR. Pokud se nestihnete nebo z jakéhokoliv důvodu nechcete přihlásit na úřad práce do tří pracovních dnů od ukončení pracovního poměru, připravte se na úhradu pojistného z vlastní kapsy.

Minimální výše tohoto pojistného je pro rok 2013 vypočítána na 1080 Kč měsíčně pro osoby bez zdanitelných příjmů a na 1748 Kč měsíčně pro osoby samostatně výdělečně činné.

Pojistné plynoucí z povinného zdravotního pojištění je nutné uhradit vaší zdravotní pojišťovně a to vždy nejpozději osmého kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se toto pojistné vztahuje. Tedy například pojistné za březen je třeba uhradit nejpozději 8. dubna.

Zdravotní pojišťovnu musíme informovat o tom, kdo za nás bude zdravotní pojištění hradit. Při ztrátě zaměstnání je tedy nutné oznámit pojišťovně do osmi kalendářních dnů, zda za vás bude zdravotní pojištění odvádět např. úřad práce nebo vy sami.

Doporučení na závěr

Nabídky volných pracovních míst pracovních úřadů zveřejňují také vybrané noviny. Pomoci při hledání nové pracovní pozice vám tedy mohou i některé z nich.

Také inzertní noviny AVÍZO rozšířily svou sekci „Práce“ o rubriku „Úřady práce“, ve které najdete právě tyto nabídky pocházející z databází úřadů práce. V sekci „Práce“ naleznete samozřejmě nabídky volných pracovních pozic i z jiných zdrojů.

Nenajdete-li v inzertních novinách AVÍZO, co hledáte, podívejte se na naši on-line rubriku Volná místa, ve které najdete denně stovky nabídek pracovních míst.

Doufám, že vám tento článek pomůže najít práci podle vašich představ.

Filip


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *