Pracujete na dohodu a nejste spokojeni? Teď už můžete podat výpověď

otaznikJeště do října letošního roku bylo téměř nemožné jednostranně ukončit dohodu o provedení práce, pokud taková možnost nebyla sjednána přímo ve smlouvě. Prakticky to znamenalo, že tento pracovně právní vztah mohl skončit buď až po provedení sjednané práce, v době uvedené ve smlouvě nebo dohodou obou stran.

Jakmile na předčasném ukončení dohody nebyl oboustranný zájem a smlouva tuto možnost nijak neupravovala, nastal problém. Nezbývalo nic jiného, než odvést práci, ke které jste se zavázali nebo podstoupit krkolomný proces výpovědi podle občanského zákoníku, který v konečném důsledku mohl trvat celou řadu měsíců (tříměsíční výpovědní doba, výpověď ke konci kalendářního čtvrtletí).

Novela zákoníku práce platná od října 2015 už ale pamatuje i na situaci, kdy dohodnutou práci nadále vykonávat nechcete. Sjednotila pravidla pro výpověď u prací konaných mimo pracovní poměr a to, co doposud platilo pouze pro dohodu o pracovní činnosti, nyní platí i pro DPP.

Nový předpis stanoví, že pracovně právní vztah založený na dohodě o provedení práce nebo dohodě o pracovní činnosti půjde zrušit třemi způsoby:

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně,
  • okamžitým zrušením (pouze v případech, které umožňuje zákoník práce)

Pracovní vztah je tedy nyní možné zrušit výpovědí z jakéhokoliv důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou. Výpověď musí být podána písemně. Pokud pracujete na DPP a nejste se svou prací spokojeni, můžete díky novele zákoníku práce skončit během relativně krátké doby. S hledáním nových pracovních příležitostí pak můžete začít v nabídkách volných míst na našem serveru.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *