Pozemek a stavba budou od ledna jedna věc. Některé nemovitosti díky tomu podraží

pozemekUž jen pár týdnů mají majitelé nemovitostí na to, aby se vyhnuli případným komplikacím spojeným s jejich prodejem nebo jiným převodem. Nový občanský zákoník totiž zásadním způsobem mění definici nemovité věci. Stavby se podle nové právní úpravy stanou součástí pozemku, na kterém jsou postaveny, a nebudou už samostatnou nemovitou věcí, jako je tomu doposud.

To samozřejmě neplatí, pokud mají stavba a pozemek na kterém stojí jiné majitele. V takovém případě se bude jednat o dvě samostané nemovitosti i po 1. lednu 2014. Problematickou situaci odlišného vlastnictví má do budoucna vyřešit vzájemné zákonné předkupní právo. Bude-li tedy chtít majitel stavby svou nemovitost prodat, musí ji nejdříve nabídnou majiteli pozemku a naopak. V okamžiku, kdy se vlastnictví sjednotí, stává se nemovitostí pouze pozemek a stavba bude jeho nedílnou součástí.

Toto předkupní právo nelze obejít dohodou ani smlouvou mezi oběma vlastníky. V případě, že najdete kupce pro svůj dům stojící na cizím pozemku, musíte jej nejdříve za stejných podmínek nabídnout vlastníkovi pozemku. Pokud byste chtěli dům bezúplatně převést nebo darovat někomu jinému, opět to nepůjde jen tak a budete jej muset nejdříve nabídnout, pravděpodobně za cenu obvyklou, majiteli pozemku.

Tyto skutečnosti mohou plánovaný prodej dost zkomplikovat. Jediným způsobem jak se nepříjemnostem vyhnout, je stihnout vše vyřídit do konce letošního roku. K prodeji můžete samozřejmě využít i bezplatnou inzerci na našem serveru. Stačí si podat inzerát na prodej nemovitosti, případně již nabízenou nemovitost zviditelnit a zvýšit tak šanci na rychlejší prodej.

DPH nově i z pozemků pod stavbami

Jak bylo řečeno výše, nový občanský zákoník od ledna 2014 bere jako jednu nemovitost pozemek včetně stavby na něm stojící. Na to naši zákonodárci zareagovali také změnou zákona o dani z přidané hodnoty, která byla včera definitivně schválena na první schůzi nové poslanecké sněmovny. Daň se tedy bude nově platit nejen z prodávané stavby, ale také z pozemku na kterém stojí.

Jestli jste si vyhlédli například rodinný dům, který prodává plátce DPH, je prodej takovéto nemovitosti osvobozen od daně až po pěti letech od uvedení do užívání. Pokud se jedná o novější stavbu pak zvažte, zda koupi nemovitosti neurychlit. Od nového roku se totiž s největší pravděpodobností požadovaná cena zvýší právě o daň z přidané hodnoty z pozemku, na kterém dům stojí. Ta zatím do ceny zahrnuta není.

Chystáte se koupit nemovitost? Přečtěte si:


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *