Osobní asistence? Pomoc lidem, kteří to potřebují!

Základní informace o HEWER, z.s.

Úvodní slovo předsedy sdružení

Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen v klientově domácnosti, často asistuje u úkonů, které zdravý člověk řeší v soukromí. Vztah mezi klientem a osobním asistentem je víc, než jen vztah mezi objednatelem a poskytovatelem. Klient potřebuje mít k osobnímu asistentovi důvěru, osobní asistent se stává součástí klientova světa, klientovy rodiny. Proto věnujeme výběru a vzdělávání osobních asistentů zvýšenou pozornost, proto se snažíme nabízet klientům možnost vybrat si svého stálého osobního asistenta, případně jej v odůvodněných případech změnit. Osobní asistence není pouze zaměstnání, ale také služba, doprovázení, spoluúčast. V HEWERu k ní takto přistupujeme.

Mgr. Vlastimil Marušák, předseda HEWER, z.s.

HEWER, z.s. historie, působnost a poslání

HEWER, z.s. vznikl v dubnu roku 1997 především z důvodu potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, které pro své důstojné a soběstačné setrvání v domácím prostředí potřebují pomoc osobních asistentů.

HEWER, z.s. byl pro vykonávání služby osobní asistence zaregistrován na základě platnosti zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Ministerstvem vnitra dne 17. 11. 2007. Z počátku byla služba zaregistrována pouze pro služby v Praze a v Brně, kde HEWER začínal v 1997 s poskytováním služby u sedmi klientů jen s několika asistenty. Postupně byly služby pro velký zájem klientů rozšířeny a byly zaregistrovány také kraje Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Plzeňský, Pardubický a Královehradecký. Aktuálně tak HEWER, z.s. poskytuje služby v 8 krajích ČR.

Většina asistencí, které HEWER, z.s. poskytuje, patří mezi tzv. asistence sebeurčující – tj. asistence, u kterých si klient sám určuje konkrétní náplň služby v závislosti na svých aktuálních potřebách. Pouze v případech, kdy snížené mentální schopnosti nebo nedospělost uživatele brání uplatnění tohoto přístupu, je poskytována tzv. řízená osobní asistence, kdy kvalifikovaný osobní asistent určuje konkrétní zaměření služby.

Služby poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně, o víkendech i svátcích. Snažíme se zajistit prakticky neomezenou kapacitu osobních asistentů v závislosti na aktuální potřebě klientů. Každý klient si vybere svého osobního asistenta a v případě potřeby jej může také vyměnit. Vhodně se doplňujeme s pečovatelskými službami, kde sloužíme u klientů vyžadujících náročnější a soustavnější péči mimo běžné pracovní hodiny.

HEWER, z.s. je jedním z mála poskytovatelů osobní asistence, kteří služby poskytují jak seniorům, tak osobám zdravotně postiženým, chronicky nemocným, ale i osobám v rekonvalescenci po nemoci či úrazu. Není stanovena žádná věková hranice a služby jsou poskytovány dětem, dospělým i seniorům.

HEWER, z.s. zároveň působí jako vzdělávací instituce s akreditací MPSV v oblasti kvalifikačního a celoživotního vzdělávání osobních asistentů a osob znevýhodněných na trhu práce. Disponuje znalostmi z oblasti přípravy a realizace projektů v rámci Evropského sociálního fondu, a to jak v roli partnera, tak i koordinátora projektu. Jedná se například o projekty, které pomáhají sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám k jejich integraci na pracovním trhu.

Poslání organizace:
Osobní asistence Hewer s pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků usiluje o maximální možné zapojení svých klientů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti. Svou činností tak působí jako prevence sociálního vyloučení svých klientů. Klienti řídí spolupracující asistenty tak, aby jim byla poskytována nestigmatizující pomoc pro všechny činnosti, které potřebují k plnohodnotnému životu ve svém prostředí a domácnosti. Pomoc je poskytována individuálně dle přání a potřeb klienta, diskrétně a profesionálně.

Podrobnosti o službách osobní asistence poskytovaných společností HEWER najdete na www.osobniasistent.cz a nebo vám je rádi poskytneme na telefonu 274 781 341.