Notářský zápis s přímou vykonatelností: Pojistka bezproblémového ukončení nájmu

V článku o nájemních smlouvách jsem popisoval, za jakých podmínek je možné ukončit nájemní vztah. Zákon je většinou na straně nájemníka a pronajímatel to vůbec nemá jednoduché. Zbavit se nevhodného obyvatele vašeho bytu, který neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, je komplikované a může to trvat poměrně dlouho.

I v případě, že se “kryjete” sepisováním smlouvy na dobu určitou, můžete narazit na člověka, který po vypršení smlouvy odmítne byt opustit. Za normálních okolností vám nezbude nic jiného než se obrátit s žalobou na soud a pak čekat na jeho rozhodnutí. Existuje ale i rychlejší způsob. S novým nájemníkem můžete sepsat notářský zápis o vyklizení nemovitosti se svolením k přímé vykonatelnosti. Tento zápis pak slouží místo rozhodnutí soudu jako exekuční titul.

Jinými slovy to znamená, že budoucího nájemníka necháte podepsat kromě nájemní smlouvy také notářský zápis s dohodou o vykonatelnosti. Pokud vám sám byt po skončení nájmu dobrovolně nepředá, dává touto dohodou výslovný souhlas, aby byl byt exekučně vyklizen a není k tomu již třeba podávat žalobu na vyklizení k soudu.

Předání bytuNáležitosti zápisu:

  1. Označení osoby povinné a osoby oprávněné,
  2. skutečnosti, na nichž se nárok zakládá (smlouva),
  3. předmět plnění (vyklizení bytu),
  4. doba plnění (termín vyklizení),
  5. výslovné prohlášení osoby povinné o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu.

Tento zápis je přímo vykonatelný. Pokud váš nájemce odmítá byt opustit, musíte jej sice předložit u soudu, ten už ale rovnou vydá příkaz k provedení výkonu rozhodnutí. Nebude tedy zahájeno občanskoprávní řízení a vy se v mnohem kratší době dočkáte vyklizení bytu.

Odměna notáře za sepsání zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti by měla podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti činit 2/3 z procenta tarifní částky. Když tato částka nejde určit, což by měl být tento případ, bude to dělat 2/3 ze 3.000,- tedy. 2.000,- Kč.

Pokud chcete mít jistotu, že doba nájmu skončí skutečně dnem uvedeným na smlouvě, je investice do notářského zápisu řešením právě pro vás. Samotná existence tohoto dokumentu, resp. možnost téměř okamžité exekuce vyklizením nemovitosti, většinou spolehlivě zafunguje jako pojistka proti případným problémům.

V případě, že se chystáte pronajmout svůj byt, můžete jej nabídnout i uživatelům našeho serveru. Podat inzerát si u nás můžete zdarma.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *