Nestíháte vyzvednout děti ze školky? Požádejte o kratší pracovní dobu

rodina_praceSladit pracovní a rodinný život není vždy jednoduché. Požadavky na plnění pracovních povinností a dodržování týdenní pracovní doby mohou lehce narazit na realitu rodinného života. Když například nemá kdo vyzvednout dítě ze školky, která zavírá ve čtyři odpoledne, nastává problém.

Zákoník práce na takové situace pamatuje paragrafem, ve kterém ukládá zaměstnavatelům povinnost vyhovět žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Takovému požadavku musí vyjít vstříc, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody.

V praxi to znamená, že můžete požádat zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby třeba o hodinu denně, abyste mohli odejít z práce dříve a stihli vyzvednout děti ze školy. Nebo o vhodnou úpravu pracovní doby tak, abyste pracovali například jen na nočních směnách a o víkendech, kdy se o děti může starat druhý partner. V tom všem by vám měl zaměstnavatel podle zákoníku práce vyhovět.

Možnost požádat o úpravu pracovní doby se netýká pouze zaměstnanců pečujících o děti mladší 15 let. Podobný požadavek na zaměstnavatele můžete vznést i těhotná žena nebo zaměstnanec, který se stará o osoby ve II. a III. stupni závislosti na péči jiné osoby.

Vážné provozní důvody

Už před více než deseti lety nejvyšší soud rozhodl, že k zamítnutí takové žádosti může zaměstnavatel sáhnout pouze v případě, že by byl úpravou pracovní doby znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz. V případném sporu to bude on, kdo musí u soudu prokázat, že se bez zaměstnance opravdu neobejde a není ani možné jej po dobu nepřítomnosti žádným způsobem zastoupit.

Podle nejvyššího soudu je smyslem právní úpravy zkrácené pracovní doby umožnit zaměstnancům vykonávat práci v zaměstnaneckém poměru i s ohledem na jejich (omluvitelné) jiné osobní a rodinné povinnosti. Proto se posuzování možností zaměstnavatele činí vždy zejména s ohledem na zájmy jeho zaměstnanců.

Z toho se dá usuzovat, že zaměstnavatel, který žádosti nevyhoví, bude muset mít opravdu dobrý důvod, který si před soudem obhájí.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *