Někteří zaměstnanci si musí daňové přiznání podat sami. Nepatříte mezi ně?

slevy na daniPro většinu zaměstnanců neznamená placení daně z příjmů žádné starosti navíc. Vše za ně zařídí jejich zaměstnavatel formou pravidelných záloh ze mzdy a ročního zúčtování daně. O nic se nemusí starat ani v případě, že za rok vystřídali několik zaměstnání, která se v čase nepřekrývala. V takovém případě může zúčtování daně provést poslední zaměstnavatel. Existují ale případy, kdy povinnost podat daňové přiznání připadá zaměstnanci a zaměstnavatel za něj roční zúčtování provést nemůže.

Vedlejší příjmy

Pracovat pro jiného zaměstnavatele nebo podnikat může zaměstnanec téměř bez omezení. Ať už jde o dohody konané mimo pracovní poměr, souběžný pracovní úvazek nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud se roční příjem z těchto činností vyšplhá nad 6 000 korun, musí si zaměstnanec podat daňové přiznání sám. Tato povinnost platí i pro zaměstnance, kteří mají pravidelný příjem z pronájmu nemovitosti nebo z kapitálového majetku.

Pravidelné příjmy z pronájmu, podnikání nebo práce pro jiného zaměstnavatele ale nejsou jediné, které stát zajímají. Daňové přiznání si musí podat také zaměstnanec, který si díky příležitostným příjmům přišel za rok na více než 30 000 korun. Samozřejmě existují výjimky v podobě příjmů, které vůbec předmětem daně nejsou, nebo příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Patří zde například příjmy z prodeje nemovitých věcí, které před prodejem sloužily k bydlení nebo z prodeje většiny hmotného movitého majetku. Celý výčet příjmů, kterých se placení daně a tedy ani daňové přiznání netýká najdete zde.

Nadstandardní příjmy

Od zdaňovacího období 2013 u nás byla zavedena tzv. solidární daň pro zaměstnance s nadstandardními příjmy. Každému, kdo si alespoň v jednom měsíci v loňském roce vydělal více než 108 024 korun, byla z hrubé mzdy nad tuto částku stržena ještě 7% daň. Pokud součet hrubých mezd za celý loňský rok přesáhl částku 1 296 288 korun, vyúčtování daně nemůže provést zaměstnavatel. Zaměstnanec si tak bude muset podat daňové přiznání sám.

Daňové přiznání je nutné odevzdat na příslušný finanční úřad do 1. dubna. Pokud máte daňového poradce, termín se o tři měsíce posouvá. Přiznání můžete vyplnit přímo na daňovém portálu finanční zprávy a rovnou jej odeslat. Majitelé datových schránek už pak nemusí řešit nic. Pokud datovou schránku nemáte, budete muset s vytisknutým potvrzením na finanční úřad osobně. Při vyplňování přiznání nezapomeňte kromě příjmů také na odečitatelné položky a slevy na dani. Existuje celá řada zákonem daných možností, díky kterým můžete odvést státu ze svých příjmů méně peněz.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *