Nechodí vám výplata? Peníze můžete dostat od Úřadu práce

Pokud vám zaměstnavatel řádně neplatí mzdu, může to  být důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru a vhodný čas poohlédnout se po jiných nabídkách práce. Kromě nároku na dlužnou mzdu máte v takovém případě právo i na “odstupné” ve formě náhrady mzdy za dva měsíce, které odpovídají výpovědní době.  Jak se ale dostanete k dlužným penězům?

Asi jen těžko bude za neplacením závazků k zaměstnancům pouhý rozmar vašeho šéfa. Pokud firma funguje a neposílá vám peníze, nezbývá než se s požadavkem na úhradu dlužné částky obrátit na soud. Častěji ale bude důvodem platební neschopnost, kdy zaměstnavatel na placení svých závazků peníze prostě nemá.

Zkontrolovat si, zda byl na firmu podán insolvenční návrh, můžete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud tam svého zaměstnavatele najdete, vaši pohledávku za dlužnou mzdu můžete řešit dvěma způsoby. Buď ji budete uplatňovat u insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení nebo se můžete o pomoc obrátit na ÚP.

Pomoc Úřadu práce

Výsledek insolvenčního řízení není nikdy předem jistý. I když se pohledávky z pracovněprávních vztahů uspokojují v plné výši, nevíte, kdy své peníze uvidíte, ani jestli na vaši pohledávku bude dlužníkův majetek stačit. O náhradu dlužné mzdy až do výše tří výplat si můžete s celkem jistým výsledkem požádat u kterékoliv pobočky Úřadu práce. Při splnění všech podmínek vám tak dlužnou mzdu (nebo alespoň její část) vyplatí stát.

Žádost o náhradu mzdy musí být podána nejpozději do 5 měsíců a 15 dnů od zveřejnění insolvenčního návrhu. Dlužná mzda navíc musí spadat do tzv. rozhodného období. Za rozhodné období se považuje pouze měsíc, kdy byl podán insolvenční návrh (případně bylo vyhlášeno moratorium před vyhlášením insolvenčního řízení) + tři měsíce před ním a po něm. Pokud uvedené lhůty nestihnete, váš nárok na pomoc od ÚP zaniká. Právo na dlužné peníze máte samozřejmě stále. Pohledávku už ale dále bude možné řešit jen v rámci insolvenčního řízení.

Žádost o uspokojení mzdových nároků se na ÚP podává písemně. Příslušný tiskopis si můžete stáhnout zde.  V rámci rozhodného období si můžete sami vybrat tři měsíce, za které chcete svůj nárok uplatnit. Celková částka, kterou od ÚP můžete dostat ale nepřekročí 1,5 násobek rozhodné částky. Tu vyhlašuje každý rok k 1. květnu MPSV (na základě průměrné mzdy v ČR za uplynulý kalendářní rok). Rozhodující pro strop vyplacených peněz bude datum podání insolvenčního návrhu (resp. vyhlášení moratoria). Pokud k němu došlo po 1. květnu 2021, bude maximální možná náhrada mzdy od ÚP 53 416 Kč za jeden měsíc (1,5 x 35 611). V případě, že k podání insolvenčního návrhu došlo do 30. dubna, náhrada bude činit maximálně 51 277 korun.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *