Mnoho nemovitostí má neznámého vlastníka. Nejste jedním z nich?

Katastrální úřady vedou veřejný seznam nemovitých věcí. U mnohých z nich je nedostatečně identifikován jejich vlastník, díky čemuž se neví, komu vlastně patří. Tento stav byl zřejmě nežádoucí, takže se vyřešil jednoduše novými předpisy v občanském zákoníku a na něj navazujícími paragrafy v katastrálním zákoně.

“Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.” “Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.”

pozemekDesetiletá lhůta, ve které je možné se o tyto nemovitosti přihlásit, začala běžet letos 1. ledna. Nepřihlásí-li se nikdo do 31.12. 2023, propadnou státu. Aby to nevypadalo, že si chce stát lehce přisvojit cizí majetek, rozhodli se naši zákonodárci, že po právoplatných vlastnících budou pátrat.

Nový katastrální zákon uložil katastrálním úřadům povinnost předat informace o nemovitostech, které nemají dostatečně identifikovaného vlastníka, úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten seznam všech těchto nemovitostí zveřejnil na svých webových stránkách. Informace také předal příslušným obecním úřadům, které mají povinnost zveřejnit je na svých úředních deskách.

Na výše uvedené adrese si může každý sám zkontrolovat, jestli se v seznamu náhodou nenachází nemovitost, ke které má (nebo by mohl mít) vlastnická práva. Doložit vlastnictví je ale povinností majitele. Pokud tam tedy takovou nemovitost najdete, musíte shromáždit co nejvíce dokumentů, které váš nárok potvrzují a obrátit se přímo na ÚZSVM.

Kromě toho, že se majitelé mohou přihlašovat sami, má ÚZSVM povinnost sám aktivně po takových lidech pátrat. Pokud zjistí, že původní majitelé nemovitosti již nežijí, podá soudu podnět k zahájení řízení o pozůstalosti. Nového vlastníka by pak určilo rozhodnutí soudu.

V souvislosti s touto novinkou už se objevili i filutové, kteří nemají problém vydávat se za pracovníky úřadu a podvodem z lidí tahat peníze. ÚZSVM proto vydal varování před lidmi, kteří se vydávají za jeho zaměstnance a nabízejí důvěřivým lidem svou “pomoc” při získání majetku uvedeného ve zveřejněných seznamech. Za tu samozřejmě chtějí peníze na úhradu nákladů. Nic takového skutečný pracovník ÚZSVM chtít nebude.

 


Komentáře

  • Václav

    říká:

    Jak bude stát pátrat po těhle lidech? Díval jsem se a těch pozemků a nemovitostí je spousta a i když je 10 let velice dlouhá doba, předpokládám, že více než polovina se určitě najít nepodaří. Tak mě zajímá zda kromě vyvěšení na úřední desce bude stát také aktivně kontaktovat tyto lidi.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *