Jaké změny přinese rok 2014 zaměstnancům?

S nástupem nové vlády se možná dočkáme zrušení druhého pilíře důchodového systému. Jestli k tomu skutečně dojde, ukáže až čas. Některé změny, které se týkají všech pracujících (i nezaměstnaných) lidí, ale začali platit již s příchodem Nového roku.

Změny v zákonech

Od roku 2014 platí nový občanský zákoník, který má dopad také na pracovněprávní vztahy. Ty přednostně upravuje zákoník práce, který díky tomu doznal drobných úprav. Občanský zákoník se použije pouze v situacích, které neupravuje zákoník práce. K nejdůležitějším změnám, kterých jsme se díky novému zákoníku dočkali, patří:

 • Dohodazákonný zástupce má možnost okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého do 16 let,
 • náhrada mzdy v době nemoci placená zaměstnavatelem je od roku 2014 zkrácena na 14 dní,
 • vyšší odpovědnost lidí na manažerských postech za hospodaření firmy,
 • možnost dohodnout srážky ze mzdy maximálně do výše poloviny čistého příjmu,
 • odstoupení od pracovní smlouvy musí mít nově písemnou podobu,
 • výpověď a pracovní smlouva musí mít také písemnou podobu. Jakákoliv jiná forma je neplatná. Podle nového občanského zákoníku je možné i ústní dohody legalizovat dodatečným sepsáním a podpisem.

Diety na služební cesty

I v letošním roce došlo k mírnému navýšení stravného na služební cesty. Při tuzemských pracovních cestách budete mít v roce 2014 nárok na diety ve výši:

Zaměstnanci soukromých firem

 • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (v roce 2013 to bylo 66 Kč),
 • 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (vloni 100 Kč),
 • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (vloni 157 Kč).

Zaměstnanci státních podniků

 •  67 až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (vloni 66 – 79 Kč),
 • 102 až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (vloni 100 – 121 Kč),
 • 160 až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (vloni 157 – 188 Kč).

U zahraničních cest zůstávají sazby víceméně stejné jako v loňském roce a ke změnám došlo jen u cest do pro nás trochu exotických zemí, jako je třeba Ázerbajdžán nebo Venezuela. Celou vyhlášku se sazbami zahraničního stravného si můžete prohlédnout na stránkách ministerstva financí.

Daně

Zdanění příjmů zaměstnanců v roce 2014 čekají jen drobné změny, které se týkají pouze určitých skupin pracujících. Zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce čeká navýšení limitu pro příjmy, ze kterých za ně zaměstnavatel platí srážkovou daň. Srážková daň pro zaměstnance na dohodu, kteří nepodepsali prohlášení k dani, se bude nově platit až do měsíčního výdělku 10.000 kč. Osvobození od daně i plateb pojistného nově platí pro výdělky studentů a učňů na praxi. Výše zdanění i slevy na dani tak zůstávají pro většinu zaměstnanců stejné jako v minulém roce.

Minimální mzda v roce 2014 zůstává po srpnovém navýšení 8.500 Kč. Oproti loňskému roku došlo k mírnému navýšení maximální výše podpory v nezaměstnanosti. Ta se vypočítává z průměrné mzdy, která v loňském roce příliš nevyrostla, takže horní hranice dávek pro rok 2014 je 14.281 Kč.

Pokud se poohlížíte po novém zaměstnání, můžete si u nás podat inzerát s poptávkou nebo si prohlédnout nabídky volných míst.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *