Důležité změny ve fungování bytových družstev od roku 2014

Spolu s novým občanským zákoníkem začal od ledna letošního roku platit také nový zákon o obchodních korporacích, který mimo jiné přesněji upravuje fungování bytových družstev. O změnách pravidel nájemního bydlení, které v roce 2014 přinesl nový občanský zákoník, a které se v mnoha případech týkají i nájemníků družstevních bytů, už jsme psali. Členové bytových družstev se ale letos dočkali i dalších důležitých změn.

Nové stanovy

Družstva měla povinnost do začátku prázdnin přepracovat a schválit stanovy tak, aby odpovídaly požadavkům nového zákona. Za nesplnění této povinnosti hrozily až stotisícové pokuty a v krajním případě i likvidace družstev. Vzhledem k požadavku na stoprocentní účast všech členů při hlasování o nových stanovách, tuto podmínku v daném termínu mnoho družstev splnit nestihlo. Předpokládám, že ani dva měsíce po uplynutí této lhůty žádné sankce nepadly, rejstříkové soudy vyjdou družstvům vstříc a dají jim ještě nějaký čas k nápravě.

Družstevní podíl a členství v družstvu

druzstevni bytPřevod členství v družstvu nebo družstevního podílu na jinou osobu nepodléhá souhlasu družstva. Tato skutečnost se s novým zákonem nezměnila. Novinkou je, že s převodem družstevního podílu přechází na nového družstevníka automaticky i právo na nájem bytu. V minulosti to neplatilo a nový člen družstva neměl zákonem danou jistotu, že s ním bude nájemní smlouva podepsána.

Spolu s převodem družstevního podílu přechází na nabyvatele také všechna práva a povinnosti související s nájmem a vyplývající z nájemní smlouvy. Na nabyvatele rovněž přechází všechny dluhy vůči družstvu a také případné dluhy družstva vůči bývalému nájemci.

I nadále může družstvo, při splnění zákonných podmínek, svého člena vyloučit. Nově však člen družstva nesmí dostat výpověď z nájmu, což v minulosti možné bylo. To znamená, že nejdříve musí o členství přijít a až poté je možné mu dát výpověď.

Nový zákon převody družstevních podílů zjednodušuje. Dokonce je umožňuje dát do zástavy, pokud tuto možnost družstvo ve stanovách neomezí nebo nevyloučí. Zatím jsem si sice nevšiml v nabídce žádné banky, že by při poskytování hypotečních úvěrů na tuto změnu zareagovala a členské podíly do zástavy přijímala, ale co není může být. Pokud zvažujete pořízení družstevního bytu, můžete si prohlédnout naši nabídku bytů k prodeji, máme jich spoustu. Pokud chcete svůj byt prodat, můžete si u nás zdarma podat inzerát.


Komentáře

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *