Dostanete za svou práci mzdu nebo plat?

Mezi inzercí práce v naší rubrice volná místa najdete nejednu nabídku, ve které soukromé firmy uvádějí také informaci, jaký nástupní plat vás u nich čeká. Vzhledem k tomu, že termíny mzda a plat souvisí se způsobem odměňování zaměstnanců, ujasníme si, co tyto pojmy znamenají.

Plat

Plat je odměna za práci zaměstnanci jehož zaměstnavatelem je:

  1. Stát,
  2. územní samosprávný celek – to znamená město, obec, kraj,
  3. státní fond,
  4. příspěvková organizace – v případě, že platy jsou plně hrazeny z příspěvku poskytovaného z rozpočtu zřizovatele (státu, samosprávného celku),
  5. škola zřízená přímo ministerstvem školství nebo územním samosprávným celkem,
  6. veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

Mzda

Mzdu tedy za svou práci pobírají všichni ostatní zaměstnanci neuvedení výše. Zjednodušeně řečeno lidé pracující v soukromé sféře.

Odměňování zaměstnanců

U mzdy máme zákonem zaručenu jen její minimální úroveň. Maximálně ještě nějaké ty příplatky za práci v nestandardních časech nebo podmínkách. Jinak záleží v podstatě pouze na libovůli zaměstnavatele, jak se rozhodne vaši práci ocenit.

Při hledání volného místa ve státní správě nebo jiné výše uvedené instituci je to trochu jinak. V takovém případě máte jistotu tabulkového platu. Ten je odvozen od dosažené praxe a vzdělání a nikdy nevybočí z mantinelů daných stupnicí platových tafirů.

Těchto platových tabulek je rovnou pět a jsou uvedeny v přílohách k vládnímu nařízení 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Svoje zvláštní platové tabulky mají pracovníci ve školství a zdravotnictví, zaměstnanci uvedení v § 303 zákoníku práce (správní úředníci, policie, armáda, soudy, zaměstnanci územních samosprávných celků…) a pak všichni ostatní zaměstnanci.

Celé nařízení vlády s informacemi o platových tarifech, zařazení do platových tříd a skupin najdete na této stránce portálu veřejné správy.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *