Daň z nemovitosti můžete od příštího roku platit přes SIPO

35Poplatníci daně z nemovitosti budou mít od příštího roku novou možnost, jak ji zaplatit. Kromě obvyklých plateb prováděných na základě složenek, které finanční úřad posílá každý rok všem vlastníkům nemovitostí, bude pro placení daně nově možné využít Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) České pošty.

Oznámení o placení daně prostřednictvím SIPO musíte doručit na finanční úřad nejpozději do konce ledna 2016 a to pouze na předepsaném formuláři. Stáhnout si jej můžete zde. Pokud to nestihnete, bude daň placena tímto způsobem až v následujícím roce. Platíte-li daň z nemovitosti na více místech, musí oznámení obdržet každý finanční úřad zvlášť. Oznámení můžete podat na jakémkoliv úřadě a ten je pak postoupí vašemu místně příslušnému správci daně. Jen mějte na paměti, že lhůta 31. 1. se vztahuje na okamžik, kdy oznámení doputuje na úřad, kde skutečně patří. Pokud jej  chcete podat na jiném místě, vyražte raději s dostatečným předstihem.

Ve formuláři si také zvolíte jak bude finanční úřad postupovat v případě přeplatku na dani. Můžete si vybrat možnost, že platby přes SIPO přeplatek zohlední a pak zaplatíte pouze rozdíl mezi vyměřenou daní a přeplatkem. V případě, že tuto možnost nezvolíte půjde přes SIPO platba celé částky daně bez ohledu na případné přeplatky.

Spolu s oznámením je nutné na finančním úřadě doložit také přidělení spojovacího čísla (stačí kopie bezhotovostního rozpisu plateb SIPO) poplatníka daně. K platbě daně není možné použít SIPO třetí osoby ani pokud jde o manžela/manželku nebo spoluvlastníka nemovitosti.

„Pokud by poplatník platil daň prostřednictvím spojovacího čísla jiné osoby, musely by
být nastaveny komplikovanější podmínky, jejichž dodržování, stejně tak jako dodržování  podmínek pro zabezpečení povinnosti mlčenlivosti, by bylo administrativně náročné jak pro poplatníky, tak pro správce daně.“

Odevzdané oznámení se vztahuje i na všechna následující období. Daň tak budete prostřednictvím SIPO platit každý rok až do okamžiku, kdy o zrušení tohoto způsobu úhrady sami požádáte. Na ukončení placení daně přes SIPO se používá úplně stejný formulář oznámení a čas budete mít vždy až do 15. března. Všechny pozdější žádosti budou zohledněny až v následujícím zdaňovacím období.

Kromě jednoduššího způsobu platby, který ušetří mnoha lidem cestu na poštu nebo do banky, se jedná také o úspornější variantu pro státní správu. Díky tomu, že část z téměř čtyř milionů poplatníků daně přejde na SIPO, se minimálně vytiskne mnohem méně složenek a ušetří nějaká ta práce. Třeba se jednou dočkají i poplatníci, kteří tuto službu České pošty nepoužívají a finanční správa pro platbu daně umožní použít i inkaso z běžného účtu. Pokud to tedy nebude pro finanční správu administrativně náročné.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *