Daň z nabytí nemovitosti už platí výhradně kupující

Hrubá stavba domuPovinnost platit daň z nabytí/převodu nemovitosti byla zrušena v roce 2020. Více o daních, které musíte při pořizování/prodeji nemovitosti zaplatit v článku – Nemovitosti a daně: Víte, co musí státu odvést prodávající a co nabyvatel?

 

Od 1. 11. 2016 se povinnost podat přiznání k dani z nabytí nemovité věci definitivně přenesla na nabyvatele. Při převodu nemovitosti je tak nabyvatel jediným poplatníkem této daně. Už neplatí, že si mohou obě strany smluvně dohodnout, kdo daň nakonec zaplatí. Zrušen byl i institut ručitele, kdy stát v případě neuhrazené daně převodcem mohl vymáhat její zaplacení po nabyvateli.

Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je datum podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. V případě nemovitostí, které nejsou vedeny v katastru je rozhodným dnem datum účinnosti smlouvy. U všech transakcí, při kterých nestihl kupující podat návrh na vklad do 31. 10. 2016 tak už musí počítat s tím, že daň z nabytí nemovité věci zaplatí on sám.

Uživatelé, kteří v naší inzerci nemovitostí hledají nové bydlení, pozemek nebo jinou nemovitost tak musí brát nově v potaz i skutečnost, že nabídkové ceny v inzerátech jsou uváděny bez daně. Ke koncové ceně, kterou bude třeba zaplatit pak bude nutné připočíst ještě další 4 % na daň. Při vysokých cenách nemovitostí už může jít o částku, která bude ovlivňovat rozhodování minimálně o způsobu financování koupě.

Další důležité změny v novele zákonného opatření

Novela přináší kromě změny poplatníka daně i pár dalších důležitých změn. Nově například nepodléhají zdanění inženýrské sítě, které nejsou budovou. Přesněji se zdaňuje pouze úplatné nabytí vlastnického práva nebo spoluvlastnického podílu k budově, která je částí inženýrské sítě. Od listopadu letošního roku se také bude platit daň z nabytí nemovité věci nejen při zřízení práva stavby, ale i při jeho prodloužení.

Další změna se týká osvobození od placení daně. Nově už se osvobození nebude týkat rozestavěných staveb a jednotek. To znamená, že od daně z nabytí bude osvobozeno pouze první úplatné nabytí domu nebo bytu, které jsou dokončené nebo užívané.

Ke změně dochází i při výpočtu daně u směny nemovitostí. Při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitou věc se již nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci. Za sjednanou cenu se pak považuje pouze případný doplatek či jiné poskytnuté plnění. Za srovnávací daňovou hodnotu je považována částka odpovídající 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.

Chystáte se koupit nemovitost? Přečtěte si:


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *