Co možná nevíte o výběrovém pohovoru: Nenechte se zaskočit neočekávanou situací

Pohovor začíná ještě dříve, než si myslíte

Recepční a asistentky bývají první, které se s uchazečem v dané organizaci setkají. A i když nejsou přítomny u pohovoru, často jsou personalisty tázány na první dojem o uchazeči.

Dlouhé čekání

Někdy můžete déle čekat, než vás pozvou do místnosti, kde se koná pohovor. Příčinou může být například špatné naplánování pohovorů, kdy najednou přijde více uchazečů. Využijte proto tuto dobu, kdy čekáte, pro sebe. Čtěte si propagační materiály organizace, které najdete v reklamních stojanech. Můžete se podívat na nástěnku, kde jsou zveřejněny firemní údaje. Doplníte si tak informace, které jste již dříve zjistili o zaměstnavateli. Tyto informace vám mohou pomoci u pohovoru. Uchazeči jsou totiž často dotazování na to, co ví o organizaci.

Vyplňování dotazníku

V některých organizacích budete vyplňovat před pohovorem dotazník osobnosti. Před vyplněním si ho dobře přečtěte. Nervozita, kterou můžete mít před pohovorem, by mohla způsobit, že si dotazník přečtete rychle a špatně pochopíte některé otázky. V dotazníku by měly být pouze ty otázky, na které se zaměstnavatel může ptát. Pokud některou otázku nebudete chtít hned vyplnit nebo ji nepochopíte, vraťte se k ní při osobním pohovoru.

Tréma

Pokud budete setkání přikládat příliš velký význam, může se u vás projevit tréma. Jak můžete trému před pohovorem snížit? Vyplatí se dobrá příprava na pohovor. Mít časové rezervy, vhodné oblečení, připravenou úvodní řeč. Chvíli před pohovorem si můžete také promluvit jen tak pár slov například s recepční nebo asistentkou.  Uvolníte se a pak půjdete na pohovor klidnější a s trémou mnohem menší.  Zkušený personalista pochopí, když budete mít na začátku ústního pohovoru trému. Bude mít pro vás připraveno pár otázek, které se ještě nebudou týkat pracovní pozice. Tyto otázky by vás měly uklidnit.

Mnoho lidí u pohovoru

Nebuďte překvapeni, když bude u pohovoru ve výběrové komisi více lidí najednou. Mnohdy to jsou zaměstnanci z různých oddělení, kteří budou s novým zaměstnancem spolupracovat. Proto dostali možnost se pohovoru zúčastnit a vyjádřit se ke každému uchazeči. Pomáhají tak vybrat toho nejvhodnějšího.

Prohlídka pracovních prostor

V některé organizaci dostanete možnost prohlédnout si pracovní prostory. Je to pro vás příležitost seznámit se s pracovním prostředím a možná i s některými zaměstnanci. Všímejte si všeho okolo vás. Pomůže vám to při rozhodování, zda o danou práci máte zájem. Také to však může být příležitost pro personalistu, který se pak bude ptát zaměstnanců na první dojem při setkání s vámi. Při prohlídce pracovních prostor projevujte o pracovní prostředí přirozený zájem.

Ing. Adriána Vítková
www.vseopraci.cz