Chcete zvýšit své šance na trhu práce? Zkuste odborné praxe pro mladé do 30 let

Na trhu práce existují určité skupiny lidí, pro které je najít zaměstnání velmi obtížné. Z důvodů minimální praxe nebo vysokého věku narážejí při hledání na nezájem zaměstnavatelů a stávají se dlouhodobými klienty úřadů práce. Jedná se především o uchazeče o práci starší 50 let, maminky po mateřské a taky mladé absolventy škol bez praxe. Právě pro posledně zmiňované je určen program nazvaný “Odborné praxe pro mladé do 30 let”.

Projekt realizuje Úřad práce prostřednictvím svých krajských poboček. Jeho cílem je zajistit mladým lidem tolik potřebnou praxi a zvýšit tak jejich následné uplatnění na trhu práce. Podmínkou pro zařazení uchazeče do tohoto programu je věk nižší než 30 let, evidence na ÚP a minimální pracovní zkušenost. Minimální pracovní zkušeností se rozumí odpracovaná doba kratší než dva roky po ukončení studia.

Firmy zapojené do tohoto projektu mohou získat na přiřazeného zaměstnance dotaci až 24.000 měsíčně. Jedná se o peníze na skutečně vyplacenou mzdu včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Výše příspěvku je většinou závislá na dosaženém vzdělání přiřazeného zaměstnance nebo typu uzavřené smlouvy (na dobu určitou/neurčitou). To znamená, že na nejvyšší možnou dotaci zdaleka nedosáhne každý. Dalších až 40.200 měsíčně mohou dostat firmy na mzdu tzv. mentora. To je člověk, který by měl zajistit zaškolení nového zaměstnance a celou dobu, kterou ve firmě stráví, se mu věnovat. Období, po které lze takto dotovaného pracovníka zaměstnávat, je minimálně půl roku, nejvýše 12 měsíců.

O výběru vhodných účastníků odborné praxe rozhoduje výhradně Úřad práce. Ten rozhoduje nejen o tom jestli bude do programu uchazeč o zaměstnání zařazen, ale realizuje i výběrová řízení přímo pro zaměstnavatele. Sice bere v potaz požadavky firem na kvalifikaci nutnou pro práci na vytvořené pracovní pozici, ale konkrétního zaměstnance si zaměstnavatelé sami předem vybrat nemohou.

Bližší informace získají zájemci o zařazení do projektu z řad uchazečů i firem na stránkách krajských poboček Úřadu práce nebo přímo osobně na kterémkoliv úřadě. Vzhledem k tomu, že přijímání žádosti je závislé na čerpání dotací, není nabídka v současnosti aktivní ve všech krajích. To ale neznamená, že program nemůže být kdykoliv v budoucnosti znovu otevřen. Jednotlivé pobočky přijímání žádosti pozastavují a spouštějí i pro konkrétní okresy. Celý projekt má být ukončen koncem roku 2015.

Ne každý zaměstnavatel potřebuje nebo dostane na volné pracovní místo dotace. Pokud jste měli smůlu a do tohoto projektu jste nebyli zařazeni, můžete zkusit naši nabídku volných pracovních míst.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *