Chcete dát výpověď? Pozor na sníženou podporu v nezaměstnanosti

logo úřadu práceNárok na podporu v nezaměstnanosti má každý, kdo se zaregistruje na ÚP a v předcházejících dvou letech získal výdělečnou činností alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. To znamená všichni uchazeči o zaměstnání, kteří alespoň dvanáct měsíců za poslední dva roky odváděli ze svého výdělku sociální pojištění. V některých případech vám ale ÚP po ukončení pracovního poměru přizná pouze sníženou podporu a někdy dokonce hrozí, že nedostanete žádnou.

Snížená podpora

V případech, kdy bez vážných důvodů ukončíte zaměstnání výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem, se při registraci na úřad práce dočkáte nižší podpory v nezaměstnanosti. Zatímco za normálních okolností máte nárok první dva měsíce na 65 %, další dva na 50 % a po zbytek podpůrčí doby  na 45 % průměrné měsíční mzdy, v tomto případě to bude po celou dobu jen 45 %. Podpůrčí doba pro poskytování podpory trvá u uchazečů mladších 50 let 5 měsíců. Uchazeči nad 50 let mohou podporu pobírat 8 měsíců a nezaměstnaní nad 55 let dokonce 11 měsíců.

Vážnými důvody pro ukončení pracovního poměru se podle zákona rozumí:

  • nezbytná péče o dítě ve věku do 4 let,
  • nezbytné péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby od stupně II (středně těžká závislost) po stupeň IV (úplná závislost). Musí se jednat o osobu blízkou nebo osobu žijící ve společné domácnosti,
  • docházka dítěte do školky nebo základní školy,
  • místo nebo povaha zaměstnání manžela/registrovaného partnera,
  • nevyplácení mzdy v řádném termínu,
  • zdravotní důvody podložené lékařským posudkem, které neumožňují vykonávat danou práci a zaměstnavatel neumožní do 15 dnů od předložení posudku převedení na jinou práci,
  • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání,
  • jiné důvody, například etické, mravní, náboženské případně důvody hodné zvláštního zřetele.

Pokud nemáte doma malé dítě, jste zdraví a nepečujete o zdravotně postiženou osobu, budou se vám jiné důvody úředníkům vysvětlovat asi těžko. Rozhodnutí o tom, jsou-li hodny zvláštního zřetele totiž bude záviset čistě na jejich posouzení. Chcete-li se vyhnout snížené podpoře v nezaměstnanosti, bude nutné domluvit se se zaměstnavatelem na jiném ukončení pracovního poměru. Přesněji podepsat s ním dohodu o změně pracovního poměru, a to na dobu určitou s platností do data, které oběma stranám vyhovuje. Zaměstnavatel víceméně nemá důvod vám nevyhovět a vy získáte nárok na podporu v plné výši.

Žádná podpora

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnavatele pro hrubé porušení pracovní kázně znamená ztrátu nároku na podporu v nezaměstnanosti. Přesněji nárok na podporu nemá člověk, se kterým byl takto rozvázán pracovní poměr v době šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP. Zákoník práce se ale nijak konkrétněji nezabývá tím, co všechno se za hrubým porušením kázně skrývá. Není proto divu, že v posledních letech několik takových výpovědí skončilo až u nejvyššího soudu, který rozhodoval o jejich oprávněnosti.

Pokud vám tedy hrozí výpověď na hodinu, zkuste zaměstnavateli nabídnout dohodu. Oboustranně odsouhlasené ukončení pracovního poměru je bezproblémové a těžko napadnutelné. Jestli se vám zaměstnavatel nebude chtít vyloženě mstít, neměl by mít s dohodou problém. Dosáhnete alespoň na sníženou podporu, která se vám bude při hledání nového zaměstnání jistě hodit.

Máte před sebou ukončení pracovního poměru? Novou práci můžete začít hledat v naší nabídce volných pracovních míst.


Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *